1.Jak to pomoże to cwiczenia do klasy 2 gim Puls ziemi zad 1 podpunkt b) i c) i zad 2 podpunkt a) str 34 i 35 ;)
b)Oblicz łączny udział tych państw(w %)m, w światowym pogłowiu bydła
c)wyjaśnij dlaczego państwa te zajmują czołowe miejsce w pogłowiu bydła na świecie
a o to państwa:
-Chiny
-Brazylia
-Argentyna
-Indie
-USA
zad 2
a)Uzupełnij tabele wpisując dane dotyczące struktury gruntów w mongolii
-użytkowanie gruntów(4)
-udział procentowy w ogólnej powierzchni kraju
proszeeeeeeeeeeeeee i dzięki !! ;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T14:18:03+01:00
Zad.1
b) Indie-16,1%
Brazylia-12,6%
Chiny-7,8%
USA-7,2%
Argentyna-4,2%
!6,1+12,6+7,2+4,2=47,9%

c)W niektórych z wymienionych państw ,spożywanie mięsa wołowego uznawane jest za grzech (Indie np),co przyczynia się do bardzo dużego pogłowia tych zwierząt.

zad 2)
a)Użytkowanie gruntów----------------------------udział procentowy ....
--grunty orne -----------------------------------------1
----łąki i pastwiska-------------------------------------79
-----lasy--------------------------------------------------9
-----nieużytki--------------------------------------------11

mam nadzieję ,że pomogłam :P
252 4 252