1)Długość ramienia karuzeli wynosi 4m. Z jaką prędkością porusza się dziecko siedzące na krzesełku karuzeli , jeżeli obraca się ona z częstotliwością 0,4 Hz ?

2)Jakie wartości może mieś siła wypadkowa trzech sił o wartościach 5N ,10N i 15 N , których wektory leża na jednej prostej.

3)Chłopiec o ciężarze 500N trzyma w rękach ciało o masie 10 kg.Ile wynosi wartość siły która działają nogi chłopca na powierzchnię ziemi.Ile wynosi łaczna masa chłopca i trzymanego przez niego ciała?

4)Do czterech siłomierzy zawieszonych obok siebie w równych odległościach przymocowano lekka poprzeczkę , a do niej przyczepiono ciężarek o masie 1kg. Jaką wartość siły wskaże dany siłomierz?

1

Odpowiedzi

2009-12-18T15:35:39+01:00
1)f=1/t
t=1/f
t=1/0,4=2,5
s=4
v=s/t
v=4m/2,5=1,6m/s

3)F=m*g
F=500kg/s*10kg*9,81m/s2
F=5000kg/s*9,81m/s2=49050N

4)F=m*g
F=1kg*9,81m/s2=9,81N