To zadanie z Puls Ziemii do klasy 2 gim
1.Wpisz do tabeli pięciu największych producentów ryżu z 2003 roku oraz wielkości ich zbioró
-najwięksi producenci(5)
-zbiory (w mln t)(5)
sporzadź diagram słupkowy przedstawiający zbiorynajwiększych producentów ryżu
państwa(4)
Chiny

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T14:54:41+01:00
Najwięksi producenci | zbiory (w mln t)

Chiny | 175 mln
Indie | 116,6 mln
Indonezja | 51, 6 mln
Bangladesz | 31, 1 mln
Wietnam | 28,1 mln

Diagram

2009-12-18T14:58:58+01:00
Chiny 176,5
Indie 116,6
Indonezja 51,6
Bungwadez 38,1
Wietnam 28,1