Napisz e-mail w czasie przeszłym...o ostatnim sklepie jaki odwiedziłeś..przynajmniej 10 zdań..(forma żeńska) Z góry DZIĘKUJE i prosze jeszcze o przetłumaczenie na polski..:*** najlepiej jak by to była jakaś najprostrza praca..bez trudnych słówek(wiem że to może głupio brzmi)...praca dla 3-gimnazjalisty...<Proszę o prace jak najszybciej>

3

Odpowiedzi

2009-12-18T15:34:36+01:00
Hi Mary, my dear!

Yesterday I have visited new shop of clothes in our Shopping Centre. This is shop of famous italian fashion designer - Francesco Buonocorre. Oh, how many beautiful and colorful clothes I saw there! But prices were so hight and I could'n afford on buying many things. I saw one shirt I have always dream about! I want to work in weekends and - after earning - buy it! I saw also beautiful red dress I wish I had on saturday party... I must talk with my mum maybe she will give me a money...

When will you meet me? I must show you this shop! You will be delighted!

Love,

your Kasia.


Witaj Mary, moja droga!
Wczoraj odwiedziłam nowy sklep z ubraniami w naszym centrum handlowym. To sklep znanego włoskiego projektanta - Francesca Buonocorre. Oh, jakże wiele pięknych i kolorowych ubrań tam widziałam! Tylko ceny były bardzo wysokie i na niewiele rzeczy mogłam sobie pozwolić. Widziałam jedną bluzkę, o której zawsze śniłam! Mam zamiar popracować w weekendy i - po zarobieniu pieniędzy - kupić ją sobie. Widziałam też piękną czerwoną sukienkę, którą chciałabym założyć na sobotnią imprezę. Muszę porozmawiać z mamą, może da mi na to pieniądze.

Kiedy się spotkamy? Muszę Ci pokazać ten sklep! Będziesz zachwycona!

Buziaczki,
Kasia.


Mogą być błędny, anglistką nie jestem
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T15:37:23+01:00
Last Sunday I was in "Forum".I bought cake and tea.My friend saw a great shoes for me and I bought them.I was in Big Star and i New Yorker.I met my teatchers in these shops!I bought also gifts Christmas for my parents.In KCF I ate meat witf salad.I walked 2hours.And I with my friend very tried.

Zeszłej niedzieli byłam w Ch"Forum". Kupiłam ciasto i Herbatę.Moja koleżanka zobaczyła dober buty dlamnie i kupiłam je.Byłam w Big'starze i New York'erze.Ja spotkałam w tych sklepach moich nauczycieli.Kupiłam również prezenty świateczne dla moich rodziców.W KFC jadłam mięso i sałatkę.Chodziłam po centrum handlowym 2godziny .Ja i moja koleżanka byłyśmy bardzo zmęczeni..
Liczę na njalepszą odp:D
2009-12-18T15:39:29+01:00
I visited shop with games in computer .
I wanted to bought the game for my old computer .
It`s a really old and works slowly .
I had to buy a game with small hardware requirements .
There were a lot of games enthusiasts .
There was a lot of different games .
The walls and floor of a the shop were very sophisticated .
I walked on the this shop and finally I found appropriate game .
I happy with this , I immediately went home to install it on your computer.

Tłumaczenie :
Odwiedziłam sklep z grami komputerowymi .
Chciałam kupic gre na mój stary komputer .
Jest naprawde stary i pracuje baaardzo wolno .
Musiałam kupic grę z małymi wymaganiami sprzętowymi .
Tam było wielu entuzjastów gier .
Tam było wiele różnych gier .
Ściany i podłoga tego sklepu były bardzo wyszukane .
Chodziłam po tym sklepie i w końcu znalazłam odpowiednią grę .Ucieszyłam się z tego , od razu poszłam do domu zainstalowac ją na komputerze .