Odpowiedzi

2009-12-18T15:43:24+01:00
Dane: Szukane: <delta>Ew=?
W=100J
Q=200cal=837.36J1 cal = 4.1856 J
200cal=x 200cal*4.1856 J
x= ______________ x=837.36J
1 cal
cale nam się skrócą w proporcji i wyjdą nam Jule. Zamieniamy cal na J żeby po prostu przy dodawaniu mieć tę samą jednostkę ;)Teraz korzystamy z I zasady termodynamikI:
Zmiana energii wewnętrznej układu(delta Ew) jest równa sumie ciepła dostarczonego do tego układu(Q) i pracy wykonanej przez ten układ(W), wiec:
deltaEw=Q+W
deltaEw=837.36J+100J=937.36 J

1 5 1