Z miasta A wyruszył z szybkością vA = 5 km/h pierwszy turysta w kierunku odległego o 16 km miasta B. Pół godziny później z miasta B wyruszył z szybkością vB = 4 km/h drugi turysta dążący do miasta A. Oblicz czas i miejsce spotkania turystów. Rozwiąż zadanie graficznie i rachunkowo.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T13:29:04+01:00
Dane:
v₁ = 5 km/h
v₂ = 4 km/h
s = 16 km
t₂ = 0,5 h

szukane:
t = ?
x = ?

x₁ = v₁*t
x₂ = s - v₂*(t - t₂)
x₂ = x₁

v₁*t = s - v₂*(t - t₂)
t(v₁ + v₂) = s + v₂*t₂
t = (s + v₂*t₂)/(v₁ + v₂) = (16 km + 4 km/h * 0,5 h)/(4 km/h + 5 km/h) = 18 km / 9 km/h = 2 h
x = v₁*t = 5 km/h * 2h = 10 km

Turyści spotkali się 10 km od miasta A (6 km od miasta B) po 2 h od wyruszenia pierwszego turysty z miasta A (po 1,5 h od wyruszenia drugiego turysty z miasta B).
1 2 1