Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-13T16:02:46+02:00
12.75 + 1⅔ *(-1.4)
________________ =(12 3/4+2 1/3)/(8 1/3)=181/12*3/25=1,81
2.2 + 6²/₁₅
2009-09-13T17:15:43+02:00
12.75 + 1⅔ (-1.4) 12¾ + 1²/₃- 1⁴/₁₀ 12⁹/₁₂+ 1⁸/₁₂- 1⁴/₁₀
________________ =__________________=____________________=
2.2 + 6²/₁₅ 2²/₁₀+ 6 ²/₅ 2¹/₅+ 6²/₅
13¹⁷/₁₂-1⁴/₁₀ 13 ⁸⁵/₆₀- 1²⁴/₆₀ 12 ⁶¹/₆₀
=______________________= _________________=_________=
8³/₅ 8³/₅ 8³/₅
=13¹/₆₀÷ 8³/₅= ⁷⁸¹/₆₀× ⁵/₄₃= ⁷⁸¹/₅₁₆= 1²⁶⁵/₅₁₆