1.Podaj po jedym przykladzie oddzialywan pomiedzy strefami Ziemi wymienionymi ponizej.

a)oddzialywanie hydrosfery na litosrere.
-
b)oddzialywanie atmosfery na hydrosfere.
-
c)oddzialywanie atmosfery na biosfere
-
d)oddzialywanie litosfery na atmosfere.
-
e)oddzialywanie hydrosfery na biosfere.
-

2.Zad 4/9 planeta nowa 1. - geografia.
3.zad.5/10-planeta nowa 1 - geografia. od podpunktu b).
4.Zad 7/12 planeta nowa 1 - geografia

bez pisania glupot po zglaszam.

Daje najlepsza.

1

Odpowiedzi

2009-12-18T15:54:08+01:00
1 - atmosferę, np. Hydrosfera (woda) na Atmosferę (powietrze) - parowanie wody.
2- hydrosferę, np. Atmosfera (powietrze) na Hydrosferę (woda) – parowanie, falowanie wody
3 nie wiem
4- atmosferę, np. Litosfera (erupcje wulkaniczne) na atmosferę (powietrze) – w wyniku erupcji wulkanicznych wydzielają się do atmosfery olbrzymie ilości gazów i pyłów.
5- biosferę, np. Hydrosfera (woda) na Biosferę (zwierzęta, rośliny) – woda jest niezbędnym czynnikiem do życia (biosfery) na Ziemi.