Odpowiedzi

2009-12-18T16:21:34+01:00
Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia rozpoczynają się w Niemczech już na cztery tygodnie przed Wigilią - w pierwszą niedzielę adwentu. W większości mieszkań pojawiają się w tym dniu adwentowe wieńce z czterema świecami. W pierwszą niedzielę wolno zapalić tylko jedną świecę, a dopiero wraz z upływem kolejnych tygodni można zwiększać ich liczbę, aż do czterech przed samą Wigilią.
Dzieci dostają adwentowe kalendarze. Każdy dzień związany jest z niespodzianką - najczęściej czekoladką lub drobną zabawką. Rodziny mobilizują wszystkie siły i często przy wsparciu znajomych pieką kruche ciasteczka lub "drezdeński keks" z dużą ilością bakalii i marcepana.Nieodłącznym elementem wystroju mieszkań jest choinka, która pojawia się w domach nawet na kilka tygodni przed Wigilią. Stałym punktem świąt Bożego Narodzenia jest rodzinne muzykowanie i śpiewanie kolęd. Kulinarnym punktem kulminacyjnym niemieckiego Bożego Narodzenia nie jest - w przeciwieństwie do Polski i wielu innych krajów - Wigilia, lecz pierwszy dzień świąt.
24 grudnia wypełniony jest do ostatniej chwili przygotowaniami. Dlatego na wigilijnych stołach króluje w tym dniu jedna z najbardziej popularnych niemieckich potraw - ziemniaczana sałatka lub pieczona kiełbasa. "W Wigilię nie ma czasu na bardziej wyszukane potrawy" - brzmi najczęściej powtarzane uzasadnienie. Życzenia składa się bez dzielenia się opłatkiem. Niemieckie dzieci nie muszą czekać na pierwszą gwiazdkę, żeby dobrać się do prezentów. Nie ma też miejsca przy stole dla niespodziewanego gościa.Die Vorbereitungen für weihnachten beginnen in Deutschland für die vier Wochen vor einer Weihnachtsessen - in die erster Advent. Großteils der Wohnungen sie tauchen an diesem Tag auf adwentowe die Kränze den ungefähr vier Kerzen. An dem erste Sonntag man darf lediglich eine Zündkerze einschalten, und erst zusammen mit dem Ablauf der nächsten Wochen kann ihre Zahl vergrößern, nicht weniger als zu vier vor selbst der Weihnachtsessen.
Die Kinder bekommen adwentowe die Kalender. Jeder Tag einhergehen mit Überraschung - am oftmals Praline oder das kleine Spielzeug. Die Familien alle Kräfte mobilisieren und oftmals backen sie zarte Kekse bei die Bekannten zu unterstützen oder ein "Dresdener Früchtekuchen" mit der großen Menge der Rosinen, Nüsse und Trockenobst und marcepana. Das inhärente Element der Einrichtung der Wohnungen ist ein Nadelbaum, der sogar in den Häusern für ein paar Wochen vor einer Weihnachtsessen auftaucht. Die feste Stelle der weihnachten sind das familiäre Musizieren und die Weihnachtslieder zu singen. Der kulinarische Kulminationspunkt des deutschen Weihnachten ist er nicht - Polen und die viele ander Länder im Gegensatz zu - Heiligabend, aber der erste Tag der Feiertage.
24 Dezember sein bis zum letzten Augenblick mit Vorbereitungen gefüllt. Deswegen herrscht irgendeine aus am sehr populärer deutscher Gerichte an diesem Tag auf den Weihnachts Tischen - ein Kartoffel Salat oder eine gebackene Wurst. "in die Weihnachtsessen Zeit haben er für sehr ausgesuchte Gerichte" - die am oftmals wiederholte Begründung lautet. Die Wünsche legt er się ohne die Oblate zu teilen ab. Die deutschen Kinder müssen das erste Weihnachten nicht erwarten, um herzumachen sich über Geschenke. Nicht da auch die Plätze am Tisch für der unerwarteter Gast.
2 5 2