Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T16:46:05+01:00
2) rolnictwo ma małuy udział w tworzeniu dochodu narodowego. Pracuje w nim niewielki odsetek ludności czynnej zawodowo. Najbardziej charakterystyczne dla Włoch są uprawy winnej latorośli i drzew oliwnych. Bardzo rozpowszechnione są też uprawy drzew cytrusowych oraz warzyw Dużą powierzchnię, głównie na Nizinie Padańskiej, zamują zboża: pszenica, kukurydza i ryż. Nizina Padańska oraz Alpy są także najważniejsze regiony chowu zwierząt, głównie trzody chlewnej, bydła i drobiu.

3) Przemysł jest słabo rozwinięty. Kraj jest prawie całkiowicie pozbawiony ważnych surowców mineralnych. Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego jest minimalne. Do zaspokojenia potrzeb energetycznych wykorzystuje się energię wód płynących (alpejskie dopływy Padu i Adygi), energię geotermiczną w okolicach wulkanów oraz energią atomową.
Bardzo dobrze rozwiniętą gałęzią przemysłu jest hutnictwo, zlokalizowane głównie w miastach portowych (Genua, NEapol, Raent) ze względu na importowane surowce oraz w Turynie i Mediolanie. Hutnictwo zaspokaja potrzeby przemysłu elektromaszynowego, a zwłaszcza stoczniowego i samochodowoego. Większość samochodów wytwarza firma Fiat, której siedziba jest w Turynie. Wielowiekową tradycję ma we Włoszech przemysł mineralny, a takżę włókienniczy, odzieżowy i spożywczy.