Zd1
Matka jest dla swoich dzieci pierwszym apostołem, pierwszym ewangelistą, nauczycielem życia. Jakie cechy według Ciebie powinny charakteryzować matkę?(8 )
MATKA
-
-
-
-
-
-
-
-
zd2
Przeczytaj tekst Pisma świętego J 19,25-27 i napisz, co Jezus nakazał swojej Matce i swemu umiłowanemu uczniowi w godzinie śmierci.

,, Przy krzyżu Jezusa stała matka Jego oraz siostra matki Jego, Maria, [żona] Kleofasa, i Maria Magdalena. 26 Gdy Jezus zobaczył matkę i stojącego obok ucznia, którego lubił, rzekł do matki: "Niewiasto, oto syn twój". 27 Z kolei rzekł do ucznia: "Oto twoja matka". Od tego więc czasu uczeń wziął ją do siebie."(J 19,25-27)
zd3 ( PODRĘCZNIK DO RELIGII PT ,,JEZUS CHRYSTUS OBJAWIA PRAWDĘ O BOGU I CZŁOWIEKU" )

W oparciu o fragmenty nauczania Kościoła zamieszczone w podręczniku napisz, jaką role pełni Maryja w Kościele.

zd4 Odczytując co drugą liter, otrzymasz słowa Ojca Świętego, które wciąż powtarza okazując miłość Matce Bożej. Wyjaśnij ich znaczenie.
S T K O J T I U Z S E T M U S S
zd5
Napisz, co dla Ciebie znaczą dziś słowa: I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie".

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T16:42:20+01:00
1. mądra, dobra, oddana, skromna, ciepła, przewidująca, zaradna, uczciwa
2.Jezus nakazał swojej matce aby opiekowała się jego uczniem jak synem, a uczniowi żeby traktował ją jak matke.
3.Maryja jest naszą wstawienniczką u Boga
4.Totus tuus - oznacza "cały Twój" te słowa są aktem oddania życia Bogu
5.Znaczą, że od tej chwili uczeń się zaopiekował Matką Boską, został jej synem a ona jego matką.
8 4 8