1. Wiedząc ze stala grawitacji G= 6,673 * 10minus 11 N*m2/kg2, a promien Ziemi to Rz = 6370 km, oblicz masę Ziemi.

2. Oblicz średnią gęstość Ziemi wiedząc, ze jej promień jest równy Rz, a przyspieszenie ziemskie wynosi g. Przyjmij, ze Ziemia ma kształt kuli.

1

Odpowiedzi

2009-12-19T16:05:34+01:00
Zad.1 jest trochę liczenia, napisze wyprowadzenia wzorów, myślę że dasz radę podstawić dane
Mz = masa Ziemi
m = masa ciła
Rz = promień Ziemi
G = stała grawitacji

siła ciężkości = prawo powszechnego ciążenia

mg = G Mz *m /Rz^2 ; dzielę obustronnie prze m

g = GMz /Rz^2 ; obl. Mz
g * Rz^2 = GMz

Mz = gRz^2 / G

jednostki:

Mz = [ m/s^2 * m^2 / N * m^2 /kg^2] ; za N = kg * m/s^2 ; wstaw i otrzymasz kg

zad.2

Mz = g * Rz^2 / G ; wyprowadzeniu wzoru masz w zad.1

V = 4/3 pi Rz^3 ; wzór na objętość kuli

gęstośc ro = Mz / Vz ; wstaw

ro = g Rz^2/G / 4/3 pi Rz^3

ro = gRz^2 * 3/ 4pi Rz^3

ro = 3/3 *g/pi GRz

jednostka ro = [kg/m^3]
gdyby były problemy pisz na pryw.
2 3 2