Napisać równanie reakcji syntezy tlenku azotu (III) z pierwiastków.
a) obliczyć stosunek molowy reagentów
b)obliczyć objętość tlenu (warunki normalne) niezbędną w celu otrzymania 0,05 mola tlenku azotu (III)
c) obliczyć masę azotu niezbędną w celu otrzymania 0,05 mola tlenku azotu (III)

1

Odpowiedzi

2009-12-18T17:54:45+01:00
2 N2 + 3 O2 -> 2 N2O3
a) 2mole : 3 mole : 2 mole
b) x=(22,4dm3 * 0,05mol) / 2mole
x=0,56dm3
c) M(N2)=28g/mol
y=(56g * 0,05mol) / 2mole
y=1,4g
2 5 2