Oznaczmy przez liczbę na liczbę dziewcząt w pewnej klasie i przez b liczbę chłopców w tej klasie.
a)ilu uczniów jest w tej klasie?
b) ilu uczniów liczyłaby klasa, gdyby chlopców było trzy razy mniej, a dziewczat o trzy więcej?
c) ilu uczniów jest na lekcji, skoro nieobecni są dwaj chlopcy i połowa dziewcząt?
d) w tej klasie okulary nosi jedna czwarta dziewcząt i co piąty chłopak. ilu uczniów nie nosi okularów?
e) uczniowie siedzą przy dwuosobowych stolikach. jeśli wszyscy są obecni, to 4 miejsca pozostają wolne. ile stolików jest w klasie?

Uwaga!! w bunkcie b) nalezy przyjąć założenie, że liczba b jest podzielna przez 3. jakie założenia należy przyjąć w punktach c) d) e)??

2

Odpowiedzi

2009-12-18T16:55:49+01:00
A-? l. dziewcząt jak mi się zdaje
b-liczba chłopaków
a) a+b
b)b/3 +a+3
c)a/2 + b-2
d)1/4a + b/5
e)a/2+b/2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T16:58:15+01:00
A) a +b
b) (b:3) + (a +3)
c) (b-2) + 1/2 a
d) 1/4a + b:5
e) a:2 + b:2

Pozdrawiam. :)