Odpowiedzi

2009-12-18T17:24:41+01:00
Obecność Boga w ludzkiej egzystencji (psalmy)

PsalmAutorstwo psalmów przypisywano Dawidowi, jest ich 150. badacze Biblii odkryli, iż 73 są autorstwa Dawida. Psalmy powstawały od XI wieku do IV lub II p.n.e. psalmy należą do Starego Testamentu. Psalm to utwór poetycki o charakterze modlitewno- hymnicznym. Wyróżniamy wiele rodzajów psalmów: błagalne, dziękczynne, pochwalne, królewskie, patriotyczno- religijne, mądrościowa, żałobne, pokutne, prorockie. Bohaterem wszystkich psalmów jest Jahwe, jest on odbiorcą Próśb, dziękczynień, dawcą prawa i mądrości. Psalm ‘’Dwie drogi życia’’ to drogowskaz, jak mamy postępować w życiu, którą drogą iść. Ci, którzy kierują się w życiu nakazami Boga zostaną wynagrodzeni, natomiast źli ludzie ukarani. Psalm ten ma charakter dydaktyczny, pouczający, jest to psalm mądrościowy.

Uniwersalne wartości etyki chrześcijańskiej- przypowieści

Przypowieści należą do Nowego Testamentu, głosił je Jezus, przekazują nam wartości wiary, etykę chrześcijańską, pewne zasady moralne, jak mamy żyć. Przypowieść to inaczej parabola, utwór narracyjny, typowy gatunek moralistyczny, ma on charakter ponadczasowy, uniwersalny. Fabuła jest schematycznie ukształtowana. Przekazuje nam sens alegoryczny, ma charakter moralistyczny. Przypowieść ‘’O synu marnotrawnym’’ jest opowieścią o ojcu i dwóch synach. Ojciec podzielił między nich swój majątek, wówczas młodszy syn zabrał swoją część i ruszył w świat. Gdy roztrwonił wszystko powrócił do swego ojca skruszony i głodny. Ojciec przyjął go z otwartymi ramionami. Wyprawił na jego cześć zabawę. Gdy starszy syn wrócił z pola i dowiedział się co zaszło nie chciał wejść do domu, lecz ojciec wytłumaczył mu, iż trzeba się cieszyć z każdego nawróconego człowieka. Ojca możemy porównać do Boga, a syna do każdego grzesznika.

Refleksje nad końcem świata

Apokalipsa, czyli objawienie św. Jana. Jest to ostatnia Księga Biblii. Autorem jest św., Jan, który pisał ją w formie listu adresowanego do mieszkańców Efezy w Azji Mniejszej, gdyż sprawował nad nimi opiekę jako biskup. Pisał, ponieważ prześladowano chrześcijan. W wyniku represji chrześcijan został zesłany na wyspę Patos. W swoich listach zawarł on wizję końca świata i sądu ostatecznego. Wobec czego księga ta ma charakter apokaliptyczno- prorocki. Ma wymiar eschatologiczny. Księga ta zawiera dużo symboli, które trudno odczytać. ;))