Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-18T17:37:32+01:00

Zad1.
Hmm.. nie wiem bo nie miałam tego utworu i nie przeczytałam go, ale mogę się domyślać jedynie, a wiec:
Przed rozbiorami Polska byłą jakby:”bogatsza”(co wynika z lekcji historii o rozbiorach Polski).
Poeta zakochuje się w Polsce w całym bogactwie, które posiada do momentu rozbiorów Polski.

Zad2.
WOŁYŃ- kraina historyczna w zachodniej części Ukrainy, obejmująca tereny Wyżyny Wołyńskiej. We wczesnym średniowieczu zasiedlona przez słowiańskich Wołynian, których główny gród znajdował się we Włodzimierzu Wołyńskim. W X w. w granicach księstwa włodzimiersko-wołyńskiego, w XII w. samodzielne księstwo, 1199 połączone z Rusią Halicko-Wołyńską. 1240 podbity przez Mongołów, którzy zmusili książąt ruskich do uznania zwierzchności chana mongolskiego i płacenia trybutu, 1366 podzielony pomiędzy Litwę i Polskę, od 1569 w całości w Polsce.
1772 (I rozbiór Polski) południowa część Wołynia zajęła Austria, w wyniku drugiego (1793) i trzeciego (1795) rozbioru Polski pozostała część Wołynia znalazła się pod zaborem rosyjskim. W Rosji carskiej gubernia ze stolicą w Żytomierzu. 1918 wschodnią część Wołynia przyłączono do Ukraińskiej SRR, zachodnią do Polski. 1939 włączony w całości do Ukraińskiej SRR. Od 1991 w granicach niepodległej Ukrainy.

PODOLE-zamieszkane było już w czasach prehistorycznych. W neolicie zasiedlała go m.in. ludność kultury pucharów lejkowatych, kultury amfor kulistych, kultury trypolskiej. W epoce brązu było zamieszkane m.in. przez kulturę czarnoleską.
Do XIV wieku Podole było częścią Rusi Kijowskiej. W wyniku bitwy nad Sinymi Wodami w latach 60. XIV wieku weszło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, jednak w latach 1395-1399 było pod kontrolą Polski. W latach 1399-1402 ponownie trafiło pod panowanie Wielkiego Księstwa Litewskiego, w latach 1402-1411 zaś w rękach polskich, aby w latach 1411-1430 znów stać się częścią Litwy. Rządy polskie ustabilizowały się na Podolu od 1432 roku, gdy Zygmunt Kiejstutowicz oddał Podole Koronie Polskiej.
W roku 1434 utworzono województwo podolskie ze stolicą w Kamieńcu Podolskim. W 1569 Podole znalazło się całkowicie w składzie Polski (Korony), ponieważ włączono wtedy do Polski wschodnią jego część tzw. Podole ukrainne – województwo bracławskie ze stolicą w Bracławiu i głównym miastem Winnicą. Podole obejmowało w przybliżeniu województwa podolskie i bracławskie z czasów I Rzeczpospolitej. W latach 1672–1699 część Podola wraz z Kamieńcem Podolskim opanowana została przez Turcję. Po 1772 r. zachodni skrawek przejęła Austria, reszta w 1793 została włączona do Rosji jako gubernia podolska. W rosyjskiej części Podola działały polskie oddziały partyzanckie w czasie powstania listopadowego. W 1848 podobne działania występowały po stronie austriackiej. Od 1921 część zachodnia z Tarnopolem znalazła się w obrębie Polski (granica na rzece Zbrucz). Włączenie Podola Zachodniego do Związku Sowieckiego było skutkiem najazdu na Polskę 17 września 1939 roku.
Obecnie niemal całe Podole wchodzi w skład Ukrainy, należy do niego jednak też północna część Naddniestrza.

Zad3 To wpisz sobie w Google: mapa Wołynia a później Podola skopiuj, zapisz i masz ;)
http://mapa.nocowanie.pl/wolyn/ -To Wołynia mapa.
http://www.e-mapa24.pl/polska/mapa-podole-14770/ -mapa Podola.

Zad4.
Poeta kolejne przystanki poetyckiej podróży opisuje w sposób opisowy.
Zadaje pytanie odbiorcy „A czy znasz, Ty bracie młody?
Nie bez powodu jakby podkreśla słowo MŁODY (w sensie że młode pokolenie) .Opisuje Wołyń jak i Podole ich bogactwo jako krainy. Mówią o tym te słowa: „I wszystkiego w bród obficie…”

Hmm... nie wiem czy jest to na pewno dobrze nio ale mam nadzieję że pomogłam ;)