Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T20:27:43+01:00
Rola wody. Najobficiej występującym składnikiem organizmów jest woda. Jej średnia w nich zawartość waha się w granicach 75-85%. Substancje budujące cytoplazmę, plazmę, bez względu na stopień ich uporządkowania, występują na ogół w fazie wodnej, podobnie jak składniki organelli komórkowych. Podstawowym składnikiem płynów ustrojowych wypełniających jamy ciała oraz naczynia krwionośne i limfatyczne jest woda. Płyny te przenikają do przestrzeni międzykomórkowych, stwarzając komórkom swoiste, względnie stałe, chemiczne środowisko życia. Tak duża ilość wody w organizmach sprawia, że wpływa ona istotnie na właściwości cytoplazmy i oddziałuje na wiele procesów życiowych. Jeżeli porównać właściwości wody z właściwościami innych substancji chemicznych o podobnej masie cząsteczkowej, to można stwierdzić, że pod wieloma względami jest to związek niezwykły. Dowodzi tego wysoka temperatura topnienia i wrzenia, wysokie ciepło parowania, duża pojemność cieplna, wysoka stała dielektryczna, dość duża lepkość i ciężar właściwy, wysokie napięcie powierzchniowe i anomalna rozszerzalność wody. Związek ten jest dobrym rozpuszczalnikiem wielu substancji. Substancje pokarmowe mogą przedostawać się do komórek w postaci roztworów lub zawiesin, a produkty metabolizmu i inne zbędne substancje są usuwane na zewnątrz zazwyczaj w postaci rozpuszczonej w wodzie. Transport różnych substancji wewnątrz komórek i między komórkami może odbywać się tylko za pośrednictwem wody, najczęściej w postaci roztworów. U wielokomórkowców roztwory są przenoszone do różnych części ciała systemem kanałów, np. tkanek przewodzących u roślin lub szczelin, zatok i naczyń układu krążenia u zwierząt. Wydalanie większości produktów metabolizmu u zwierząt tkankowych zachodzi w postaci mniej lub bardziej zagęszczonych roztworów. Napięcie powierzchniowe powoduje dążność cieczy do przybierania kształtu, przy którym jej powierzchnia jest najmniejsza. Konsekwencją napięcia powierzchniowego jest podnoszenie się wody w cienkich kapilarach.