Klocek o masie m1=3kg położono na wózek o masie m2 = 15kg. współczynnik tarcia miedzy tymi cialami wynosi f=0,2. Na klocek dziala pozioma siła F=20N, a wózek może poruszac się swobodnie ( bez tarcia ) po szynach. znajdz przyspeszenie klocka względem wózka.

1

Odpowiedzi

2009-12-18T21:48:41+01:00