Zad1
korzystając ze słownika wyjaśnij, co oznacza słowo patron.
zad2
W osobach św. Wojciech i św. Stanisława, głównych patronów Polski, znajdujemy przykład realizacji w świecie prawdy i miłości. w oparciu o tekst źródłowy uzupełnij tabelę.
_____________________________________________________________
Czym charakteryzuje się życie |Co pomaga nam w osiągnięciu
św. Wojciech i św. Stanisława?| świętości?
____________________________________________________
św. Wojciech |
|
|
|
Św. Stanisław |
|
______________________________________________________
zd3
Ułóż modlitwę, która będzie wyrażała prośbę o świętość życia,
Zad4
wypełni charakteryzujący sylwetkę św. Rafała Kalinowskiego.

- kim był?
- Beatyfikowany
- Kanonizowany
- przez
- najważniejsze cele życiowe
- troski i rozterki,jakie przeżywał
- największe wartości
- co zostawił po sobie?
zd5
,, Jak Mnie umiłował Ojciec tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej"(J 15,9). Co według Ciebie oznaczają słowa Jezusa Chrystusa?

,,Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!"
zd6
W oparciu o słowa Ojca świętego Jana Pawła II zamieszczone w podręczniku, napisz na czym polega zasada solidarności i dobra wspólnego.
zd7
Ułóż wywiad z Bratem albertem.

2

Odpowiedzi

2009-12-18T17:54:39+01:00
Zad. 1

Patron - 1. osoba lub instytucja pełniąca funkcję opiekuna; protektor 2. osoba zasłużona, darzona wielkim szacunkiem, której imię i nazwisko nadane jest instytucji, jednostce wojskowej itp. 3. w Kościele katolickim i prawosławnym: święty obrany za opiekuna osoby, grupy zawodowej, określonego terytorium lub obiektu; także orędownik w sprawach szczególnych 4. prawnik opiekujący się bezpośrednio aplikantem 5. w starożytnym Rzymie: osoba znamienitego rodu opiekująca się wyzwolonymi niewolnikami lub klientami
18 3 18
2009-12-18T18:34:47+01:00
Zad1
patron to osoba opiekująca się daną grupą społeczeństwa, zawodem itp.
37 2 37