Pomocy ;(
proszę o bardzo dokładne rozwiązanie tego zadania...

Zad1
Jaką masę musi miec kawałek żelaza o temp. 100stopni C, aby po wrzuceniu go do 500g wody o temp. 40stopni C ogrzac ją o 10 syopni C? Zaniedbujemy straty energii.Ciepła właściwe odczytaj z tabel.

2

Odpowiedzi

2009-12-18T18:36:30+01:00
Q = m*Cw* delta T

Cw- ciepło właściwe
Q - potrzebne ciepło
delta T = dT = Różnica Temperatur.

Cw wody = 4190 J/kg*K
Cw żelaza - 449 j/kg*K

Q = 0,5*4190*10
Q = 8380 J

Ciepło jakie musi oddać żelazo to

Q = m*449*100
Q = 8380

8380/449*100) = m
0,186 kg = m

Żelazo musi mieć masę 186g = 0,186kg

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-18T21:42:38+01:00
Żelazo schładza się do 50'C, kolega tu wyżej napisał, że oddaje ciepło, schładzając się do 0'C.

t1=100'C
Cw1=449J/(kg*'C)
t2=40'C
tk=50'C
Cw2=4200J/(kg*'C)
m2=0,5kg
m1=?


Q1=Q2

Cw1*m1*(t1-tk)=Cw2*m2*(tk-t2)
m1=[Cw2*m2*(tk-t2)]/[Cw1*(t1-tk)]
m1=[4200*0,5*(50-40)]/[449*(100-50)
m1=(4200*0,5*10)/(449*50)
m1~0,94kg