Oblicz siłe wzajemnego oddziaływania równOległych przewodników z prądem o długości 4,5 metra.Każdy jeżeli ustawione są w powietrzu w odległości 1 metra a przez przewodniki płyną prady 15 i 20 amper.Jak zmieni się ta siła jeżeli odległość między przewodnikami zmniejszymy o połow

1

Odpowiedzi

2009-12-19T11:58:26+01:00
F=μo*μr*I1*I2*l/(2*π*r)
gdzie
μo - przenikalnoś~ć magnetyczna bezwzględna pr~óżni=
=4*π*10^-7 H/m
μr - przenikalnoś~ć magnetyczna względna środowiska, dla pr~óżni r~ówna 1
I1, I2 - płynące prądy
l - długoś~ć przewodnika
r - odległoś~ć między przewodami

F=4*π*10^-7 *15*20*4,5/(2*π*1)=2,7*10^-4 N
jeżeli r zmniejszymy z 1m do 0,5m to wartoś~ć siły wzrośnie dwukrotnie
1 5 1