Zad1. Korzystając z tablicy elektroujemności, oblicz różnicę elektroujemności, a następnie określ rodzaj wiązania chemicznego.
MgO Cl2 H2S


Zad2
Cu+2FeCl3 ----> CuCl2+2FeCl2
a)podaj stopnie utleniania miedzi i żelaza przed reakcją i po reakcji


stopień utleniania przed reakcją po reakcji

miedzi
żelaza

b)Napisz stopnie utleniania miedzi iżelaza przed reakcją i po reakcji.


Równanie procesu utleniania...
Równanie procesu redukcji...

1

Odpowiedzi

2009-12-18T18:30:08+01:00
Zad1.
E MgO =3,5-1,2=2,3
wiązanie jonowe

E Cl2=3,0-3,0=0
wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane/ atomowe

E H2S=2,5-2,1=0,4
wiązanie kowalencyjne słabo spolaryzowane

Zad.2
stopień utleniania przed reakcją po reakcji

przed:
miedzi- 0
żelaza-III

po:
miedzi-II
żelaza-II


Równanie procesu utleniania...
Cu(0) - 2e ---> Cu(II)

Równanie procesu redukcji...
Fe(III) + 1e ---> Fe(II)