Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-18T18:20:42+01:00
Pozwala byśmy słowa zrozumieli.By poznac ducha światłem i mądrością,byśmy wolę wypełniali .Pismo święte zakłada wiarę, a jednocześnie wymaga czynnego współdziałania, nawracania się i realizowania go w codziennym życiu, które powinno być życiem wiarą. Wiara jest bowiem odpowiedzią na Słowo Boże, jest wsłuchiwaniem się w Słowo, aby nim żyć na co dzień. W Piśmie Świętym każdy może znaleźć odpowiedź na dręczące go pytania,że w czytaniu Pisma Świętego powinna towarzyszyć modlitwa,by nam Pismo Święte dodawało mocy. Księgą, która jest obecna w życiu każdego z nas, przemawia do nas, pomaga w chwilach trudnych, cieszy w chwilach radości. Pismo Święte jest jak pokarm dla duszy, jako lekarstwo dla swojej duszy.Pismo Święte to nie powieść.
2009-12-18T20:44:31+01:00
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawiera fakty, wydarzenia i słowa Boga skierowane do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia. Mają one podwójnego autora: Boga,od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali. Jest ono niezmienne i wieczne jak Bóg.Pismo Święte dzieli się na: Stary Testament, który zawiera prawdy objawione przez Boga od stworzenia świata, aż do przyjścia Pana Jezusa (45 ksiąg) i Nowy Testament zawierający prawdy objawione przez samego Pana Jezusa (27 ksiąg).
Ewangelia zawarta w Piśmie Świętym napisana została przez Świętego Mateusza, Marka ,Łukasza i Jana.
Przeciwieństwem Pisma Świętego jest Tradycja, czyli ustne podanie jest to zbiór objawionych prawd Bożych, nie spisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowóje i do wierzenia podaje. Są to prawdy nie zapisane w Piśmie Świętym np. 5 przykazań kościelnych.