Odpowiedzi

2009-12-18T18:09:41+01:00
Po śmierci króla Imperium zostało podzielone miedzy syna Aleksandra IV, przyrodniego brata Filipa III Arridajosa i Heraklesa syna z nieprawego łoża. Jednak jako nieletni dostali się pod kuratelę dowódców wojska Macedońskiego, jednak podczas walk o hegemonie cała trójka dzieci została zamordowana, a władzę przejęli diadochowie: Ptolemeusz ( Egipt, Cyrenajka, Palestyna), Seleucydzi ( Północna Syria, Azja Mniejsza, Mezopotamia, Iran i dawne tereny Achemenidów po północny Indus) i Antygonidów (Macedonia, gracja).
20 3 20
2009-12-18T18:12:19+01:00
Gdy Aleksander Wielki zmarł w Babilonie w 323 r. p.n.e. władza nad jego ogromnym imperium została podzielona pomiędzy tzw. Diadochów - dowódców armii Aleksandra Wielkiego:

* Ptolemeusza (Egipt),
* Antygona Jednookiego (Frygia, Pamphylia i Licja),
* Eumenesa z Kardii (Kapadocja i Paflagonia),
* Perdikkasa (został mianowany regentem i otrzymał naczelne dowództwo nad całą armią w Azji),
* Kraterosa (który otrzymał czysto nominalne stanowisko opiekuna niedorozwiniętego Filipa III Arridajosa formalnego władcy całości imperium i najbliższego dorosłego krewnego Aleksandra Wielkiego) oraz
* Antypatra (namiestnik Macedonii i Grecji).
* Lizymacha (Tracja)

Seleukos nie odegrał wówczas żadnej znaczącej roli - był tylko jednym z oficerów Perdikkasa, głównego wodza armii w Azji.
25 4 25