1.Reakcja kwasu mrówkowego z odczynnikiem tollensa + obserwacja
2.R-cja kwasu oleinowego z Br2 w CCl4
3.Hydroliza tłuszczu- reakcja z alkoholowym roztworem KOH ( triacykloglicerol z KOH, aby powstał glicerol i mydło potasowe)
4.Reakcja :Anilina z HNO2 i 2-naftolem
5.Reakcja:Glicyna z Nihydryną
6.Reakcja: Cykloheksen z HNO3 i H2SO4
7.Reakcja Formaldehydu z KMnO4 i H2SO4

1

Odpowiedzi

2009-12-19T15:16:31+01:00
Rozwiązanie w załżczniku. Super zadania. :D
3 3 3