1) Oblicz czas swobodnego spadku metalowej kulki z wysokości 20 m. Przyjmij Wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10m/s kwadrat i pomiń opór powietrza.
2) W widmie fal elektromagnetycznych fale radiowe są falami najdłuższymi. Jakiej długości fale elektromagnetyczne emituje stacja radiowa nadająca w Warszawie na częstotliwości f = 98, 8 MHz.
3) Dlaczego gazy odznaczają się dużą ściśliwością?
4) O czym świadczy zjawisko dyfuzji ?
5) Silnik suszarki do włosów ma moc 1000 W. Ile energii należy dostarczyć suszarce, aby silnik mógł pracować w ciągu 10 minut.?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T18:30:03+01:00
ZAD.1
V początkowe =0m/s
s=20 m
g=10 m/s²
s=Vpoczątkowe x t +gt²/2
z przekształcenia powstaje wzór: t =√2s/g ( wszystko ma bć pod pierwiastkiem)
√2x20/10=t
t=√4
t=2[s]

ZAD.4
Zjawisko dyfuzji świadczy m.in. o tym, że cząsteczki są w ciągłym, chaotycznym ruchu. Zjawisko to zachodzi między substancjami, które są w tym samym stanie skupienia i pomiędzy substancjami o różnych stanach. Można zaobserwować, np. dyfuzję gazu w gazie i cieczy w cieczy. Dyfuzja gazów zachodzi znacznie szybciej niż cieczy. Choć może trudno to sobie wyobrazić, zachodzi również dyfuzja ciała stałego w ciele stałym. W normalnych warunkach przebiega ona niezmiernie wolno i jest zauważalna po kilku latach.

ZAD.5
Dane
P=1000W
P=W/t
t=10 min=600s
W=P*t
W=1000*600=600000Ws=600000J=600kJ

ZAD.3
Gazy odznaczają się dużą ściśliwością (łatwo zmniejszyć ich objętość) z powodu dużych odległości między drobinami i w zwykłych warunkach zajmują całą przestrzeń, w której się znajdują (brak zarówno
sprężystości postaciowej, jak i objętościowej).

ZAD. 2
ZNALAZŁAM W NECIE ROZWIĄZANIE (W ZAŁĄCZNIKU)
1 5 1
2009-12-18T18:33:30+01:00
1)
h=1/2g*t^2
2h/g=t^2
40m/10m/s^2 = t^2
t^2=4s^2
t=2s

4)dyfuzja - proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji.

Świadczy to o dużej ściśliwości gazu, gdyż cząsteczki będąc bardzo ściśle do siebie przyłączone, wywierają tak chaotyczne ruchy iż substancje te się np. mieszają ze sobą...

5) P=W/t
P=1000W
t=10 min=600s
W=P*t
W=1000*600=600000Ws=600000J=600kJ
2009-12-18T21:36:44+01:00
1)
h=1/2g*t do kwadratu
2h/g=t do kwadratu
40m/10m/s do kwadratu = t do kwadratu
t do kwadratu=4s do kwadratu
t=2s
2)lambda= C/f
lambda= 3*10do8/98,8=3036437,2m
4)Dyfuzja - proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą i/lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka. Ze względu na skalę zjawiska, rozpatruje się dwa podstawowe rodzaje dyfuzji
5) P=W/t
P=1000W
t=10 min=600s
W=P*t
W=1000*600=600000Ws=600000J=600kJ