Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-18T18:24:48+01:00
Liberum veto - oznacza '' nie zgadzam się , nie pozwalam''
Monteskjusz opracował trójpodział władzy , czyli podzielił władze na władze ustawodawcza, wykonawcza i sądowniczą.
3 2 3
2009-12-18T18:25:26+01:00
1.Władza wykonawcza ,ustawodawcza i sądownicza
2.Wolne,nie pozwalam
3 2 3
2009-12-18T18:32:02+01:00
1 trójpodział Monteskiusza, podział władzy na trzy filary: władzę sądowniczą, wladzę ustawodawczy i władzę wykonawczą. miały one pomóc i usprawnić działanie państwa.
Władza sądownicza- sprawowana przez sądy i trybunały, wydające wyroki na podstawie obowiązującego prawa.
Władza ustawodawcza- tworzy prawo(ustawy itp.)
Władza wykonawcza- będąca w rękach organa rządzącego, który wprowadza prawo w życie.
2 Liberum veto- zasada Rzeczypospolitej Obojga Narobów pozwalająca posłowi na zrywanie sejmu (zebrania) jednym sprzeciwem (głosem).
3 4 3