1.Proba Trommera sluzy do wykrywania :
a. bialka
b.glukozy
c.tluszczy
d.wody
2.Homologiem etynu jest :
a.etan
b.propan
c.eten
d.propyn
3.propanol to :
a.alkan
b.alken
c.alkohol
d.alkin
4.woda bromowa odbarwia:
a.buten
b.propan
c.metan
d.alkin
5.reakcja estryfikaji zachodzi miedzy :
a.alkoholem a kwasem
b.kwasem a amina
c.alkoholem a amina
d.aldehydem a kwasem

1

Odpowiedzi

2012-10-05T15:11:24+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

 1 --- b
 2 --- d
 3 --- c
 4 --- a i d
 5 --- a

1 5 1