Porównaj ballade Król Olch Goethego z Romantycznością Mickiewicza.Zwróc uwage na kreacje bohaterów,ich sposób spostrzegania świata oraz stosunek narratora do opisywanej rzeczywistości. Określ nastrój obu utworów. Wypracowanie.

1

Odpowiedzi

2009-12-18T23:09:50+01:00
Ballada Goethego pt."Król Olch" jest utworem jak najbardziej romantycznym.Jesteśmy tu świadkami dramatycznej sceny: pośród zamieci, wśród złowrogich drzew pędzi konno ojciec z chorym, rozgorączkowanym dzieckiem w ramionach.Podróż ta rozgrywa się jakby w dwóch światach: zrozumiałym dla ojca, który widzi wokół tylko ciemnośc, drzewa i mgły, lecz wyglądają one zupełnie inaczej w ochach syna.Chory chłopiec widzi inny świat: fantastyczną postac króla Olcha, który woła go do siebie, czuje, że król Olch porywa go do swojej krainy Elfów.Ojciec uspokaja dziecko: to tylko mgła, to gałęzie rozłożystej wierzby...Lecz gdy przybywają na miejsce- dziecko jest martwe.
Romantyzm utworu polega na przywołaniu i ożywieniu fantastycznego świata elfów, na stworzeniu atmosfery grozy i napięcia, przyjęcia za tło wydarzeń scenerii nocnej...Jest tu mistycyzm- łącznośc dziecka z pozazmysłowym światem duchów.Jest tu ludowośc- elfy, król Olch są przecież wytworem ludowych baśni.Jest tu oczywiście irracjonalizm, bo istoty takie jak elfy nie są racjonalne.Lecz jest coś jeszcze.Zauważamy,że oba światy: racjonalny, rzeczywisty świat ojca i baśniowo-fantastyczny świat dostrzegany przez dziecko są równoprawne- poeta wcale nie sugeruje, że ten drugi jest nieprawdziwy, wymyślony.Możemy oczywiście twierdzic,że to halucynacje spowodowane gorączką, że dziecku się "mami w oczach", mgła przedstawia króla Olcha itd.Autor sugeruje, że nie mamy prawa twierdzic, że to co widział chłopiec nie było prawdziwe.Może jest to romantycza interpretacja śmierci dziecka, próba innej, fantastycznej odpowiedzi na racjonalne pytanie: dlaczego dziecko umarło?Zmogła je choroba czy porwał je król Olch?
Ballada "Romantycznośc" Mickiewicza opowiada o młodej dziewczynie Karusi, która znajduje się na rynku małego miasteczka zchowuje się jak szlona-rozpacza, wyciąga do kogoś ręce-rozmawia ze zmarłym Jasieńkiem, jej ukochanym.Gdy słuchamy słów dziewczyny, ogarnia nas groza.Widmo zmarłego wydaje się byc rzeczywiście obecne- "zimny,biały jak chusta"-oto jego wizerunek.Lecz wciąż,jeszcze po śmierci kocha.Wokół nieszczęśliwej Karusi zbiera się tłum, lecz ona nikogo nie słyszy ani nie widzi poza swoim Jasieńkiem,ten jednak jako duch jest niewidzialny dla ludu.Znajdujemy się tu przed koniecznością rozwiązania zagadki.Jak interpretowac całe to wydarzenie?Czy dziewczyna diznała poplątania zmysłów na skutek nieszczęścia i w obłąkaniu przeżywa spotkanie ze zmarłym ukochanym?Czy może jest inne wyjaśnienie tej sprawy?Ludzie zebrani wokół Karusi wierzą jej,że widzi ona Jaśka, ponieważ widzą jej wielką miłośc do niego.Lecz w tłumie jest pewien starzec,który rezprezentuje wiedzę i naukę.Starzec szydzi z całej tej sprawy,wyśmiewa zabobon ludzi i brednie dziewczyny,mówiąc że duchów po prostu nie ma...Spór rozsądza narrator,poeta, który ujawnia się na końcu utworu.Jako argumentów używa dwóch poję romantycznych uczucia i wiary."Dziewczyna czuje", a lud "wierzy głęboko"- i to wystarczy by zaprzeczy prawom nauki.
"Czucie i wiara silniej mówią do mnie
Niż mędrca szkiełko oko"
Cytat ten jest kwintesencją romantycznej ideologii, która zmienia hierarchię wartości: nie nauka i mądrośc są najważniejsze w poznawaniu świata, lecz uczucie i wiara.Jest to głos,który przyznaje rację dziewczynie i ludowym wierzeniom.Czy oznacza to,że duch Jasieńka przyszedł na prawdę do ukochanej?Myślę,że raczej jest to to,że wielkie uczucie potrafi wiele zdziałac,że są rzeczy i sprawy, których człowiek nie wyjaśni racjonalnie,że nie wszystko co prawdziwe można zbadac dzięki nauce.
Warto zwrócic uwagę na szekspirowskie motto,które łączy oba utwory,a mianowicie:
"Zdaje mi się,że widzę...gdzie?
Przed oczyma duszy mojej."
Te słowa to równouprawnienie ludzkich wizji i obrazów, które stwarza wyobraźnia, to mądrośc, która głosi, że uczucie i przeczucie jest tak samo ważne jak myślenie.


mam nadzieję,że pomogłam:)
20 3 20