PROSZĘ O PODANIE OBLICZEŃ I ROZWIĄZAŃ ;)
Zad. 1 Samochód osobowy, jadący z szybkością 20 m/s, został zatrzymany na 20 metrzeprzejechanej drogi. Oblicz wartość siły działającej podczas hamowania na człowieka o masie 80 kg znajdującego się wewnątrz samochodu.
Zad. 2 Ciało rzucone pionowo w dół z wysokości h = 45 m przebywa drogę do gruntu w czasie krótszym o Δt =1 s niż podczas spadku bez prędkości początkowej. Oblicz szybkość początkową, nie uwzględniając oporów ruchu. Przyjmij, że g ≈ 10 m/s2.
Zad. 3 Punkt na obwodzie wirującej tarczy obraca się z szybkością liniową 6 m/s. Inny punkt, będący o 50 cm bliżej osi, obraca się z szybkością liniową 2 m/s. Oblicz długość promienia tarczy.
Zad. 4 Klocek zsuwa się wzdłuż równi pochyłej o długości l = 10 m i wysokości h = 5 m. Siła tarcia stanowi 0,1 ciężaru klocka. Oblicz szybkość klocka przy końcurówni i czas jego zsuwania się. Przyjmij, że g ≈ 10 m/s2.
Zad. 5 Lokomotywa o masie m = 80 t i prędkości vo = 20 m/s hamowana była ze stałą siłą i do momentu zatrzymania się przebyła drogę s = 6 km. Oblicz: a) wartość siły hamującej b) pracę, jaką wykonała siła hamująca.

1

Odpowiedzi

2009-12-18T20:06:09+01:00
Zad.1
v20 m/s, s=20m m=80kg
Ek=mvkwadrat/2
EK=80*400/2
Ek=16000J
EK=w
energia=praca
W=f*s
F=w/s
F=1600/20
F=800N
siałą równa sie 800N

1 4 1