Zad.1
Suma dwóch liczb wynosi 120. Jeżeli pierwszą liczbę zwiększymy o 20% a drugą zmniejszymy o 60%, to ich różnica wzrośnie dwukrotnie. Co to za liczby?
Zad.2
Dwóch robotników wykona razem pracę w 20 dni. Gdyby każdy z nich pracował samodzielnie, to czas pracy pierwszego byłby o 25% dłuższy niż czas pracy drugiego. Ile dni musieliby pracować robotnicy samodzielnie?
Zad.3
Ile litrów 20% soku wiśniowego należy zmieszać z 60% sokiem wiśniowym aby otrzymać 1 litr soku 32%?

1

Odpowiedzi

2009-12-18T19:36:00+01:00
Zad.1
x y -liczby 20%=0,2 60%=0,6 o 60% mniej =0,4 o 20% wiecej =1,2 x+y=120 czyli x=120-y 1,2x-0,4y=2[x-y] 1,2x-0,4y=2x-2y 1,2[120-y]-0,4y=2[120-y]-2y 144-1,2y-0,4y=240-2y-2y 2,4y=96 y=40 x=120-y=120-40=80 te liczby to: 40 i 80
Zad.2
1/x +1/y=1/20
x=1,25y
I gotowe.
y=36
x=45
Zad.3
x*20%+60%(1-x)=1*32%
20x+60-60x=32
-40x=32-60
40x=28
x=0,7l
1-0,7=0,3l
1 2 1