A)Jaka jest tendencja wydobycia surowców mineralnych na świecie?


B)Przedstaw argumenty przemawiajace za koniecznością racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi Ziemi, ich oszczędzania oraz potrzebę ich odzyskiwania i powtórnego przetwarzania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-14T17:55:16+02:00
A) Wzrastający popyt na surowce mineralne (ropa, węgiel, krzem, rudy metali, gaz) kształtuje podaż a więc ciągle rosnący wzrost wydobycia surowców mineralnych.

B) Zasoby Ziemskie nie są nieskończone, prognoza jest jednoznaczna, niebawem możemy doczekać całkowitego wyczerpania powierzchniowych złóż surowców mineralnych, obecny poziom technologiczny nie pozwala nam zejść wgłąb Ziemi, jedynym sposobem na odroczenie godziny wyczerpania zapasów Ziemi, jest recykling materiałów , także odpadów biologicznych w celu pozyskania energii . Racjonalne gospodarowanie, tyczyć się powinno głównie poprawienia procesów technologicznych oraz zaprzestania marnowania energii i surowców na zbędne produkty (np jednorazowe torby foliowe). Również w trosce o środowisko naturalne powinniśmy zadbać np o alternatywne źródła pozyskiwania energii oraz redukcję odpadów.
1 5 1