Zdefiniować strukturę STUDENT, której polami są m.in pola typu strukturalnego DATA umożliwiające zapis daty urodzenia i OCENA umozliwiajace zapis ocen z 3 przedmiotów. Zdefiniowac funkcje realizujące :
-wyswietlanie na ekranie danych wszystkich studentow. Program musi być napisany w programie C a nie C++!!!!! Proszę o pomoc:) Jak bedzie napisany w C++ to grrrr;D;D;D spam o!

Pozdrawiam;p

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-19T13:51:12+01:00
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

//#define ILOSC_OSOB 3

int main()
{
struct DATA
{
int dzien;
int miesiac;
int rok;
};

struct OCENA
{
int matematyka;
int polski;
int informatyka;
};


struct OSOBA
{
char imie[20];
char nazwisko[40];
struct DATA urodzenie;
struct OCENA oceny;
};


int i,ILOSC_OSOB;


printf("Ilu studentow chcesz wpisac?\n");
scanf("%d", &ILOSC_OSOB);

struct OSOBA dane[ILOSC_OSOB];

for(i=0;i<ILOSC_OSOB;i++)
{
//wczytanie danych
//imie
printf("Podaj imie studenta nr %d: \n",i+1);
scanf("%s", &dane[i].imie);
//nazwisko
printf("Podaj nazwisko studenta nr %d: \n",i+1);
scanf("%s", &dane[i].nazwisko);
//wiek
printf("Podaj dzien z daty urodzenia studenta nr %d: \n",i+1);
scanf("%d", &dane[i].urodzenie.dzien);
//miesiac
printf("Podaj miesiac z daty urodzenia studenta nr %d: \n",i+1);
scanf("%d", &dane[i].urodzenie.miesiac);
//rok
printf("Podaj rok z daty urodzenia studenta nr %d: \n",i+1);
scanf("%d", &dane[i].urodzenie.rok);
//ocena matematyka
printf("Podaj ocene z matematyki studenta nr %d: \n",i+1);
scanf("%d", &dane[i].oceny.matematyka);
//ocena polski
printf("Podaj ocene z jezyka polskiego studenta nr %d: \n",i+1);
scanf("%d", &dane[i].oceny.polski);
//ocena informatyka
printf("Podaj ocene z informatyki studenta nr %d: \n",i+1);
scanf("%d", &dane[i].oceny.informatyka);

}
system("cls");

printf("\nWpisane dane w kolejnosci imie, nazwisko, data urodzenia, oceny:\n");

for(i=0;i<ILOSC_OSOB;i++)
{
printf("Student nr %d:\nImie: %10s \nNazwisko: %10s\nData urodzenia: %3d.%2d.%4d\nOceny:\nMatematyka: %5d\nJezyk Polski: %3d\nInformatyka %5d\n", i+1, dane[i].imie,dane[i].nazwisko,dane[i].urodzenie.dzien,dane[i].urodzenie.miesiac,dane[i].urodzenie.rok,dane[i].oceny.matematyka,dane[i].oceny.polski,dane[i].oceny.informatyka);
}


getch();
return 0;
}