1. Siła o wartości 45J podczas przesuwanie ciała wykonała pracę 18W. Ile wynosi przesunięcie tego ciała?
2. Moc urządzenia wynosi 2,1kW. Jaką pracę wykona ono w czasie 12 min?
3. Okres drgań pewnego ciała wynosi 0,005s. Jaka jest częstotliwość?
4.Jaki jest okres obiegu ciała poruszającego się z prędkością 12m\s po okręgu o promieniu 2m?
5.Ile potrzeba ciepła (energii cieplnej) aby 2,5kg wody ogrzać do 12stopni ? Ciepło właściwe wody wynosi 4200J\kg*K
6.Ile wody ogrzano o 2K jeśli zużyto przy tym 8,4kJ energii?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T21:27:48+01:00
Zad.1
Wzór na pracę to: W = F * s
Gdzie: W - praca
F - siła
s - przesunięcie

Po przekształceniu wzoru uzyskamy wzór na przesunięcie:

s = W/F

Tak więc:
s= 18/45
s = 0,4
Zad.2
2,1kW=2100W
12min=720s
P=W/t
P=W/t /*t
P*t=W
W=2100W*720s
W=1512000W*s
W=1512000J
W=1512KJ
Zad.3
f - częstotliwość
T-okres

f=1/T
f=1/0,005s = 1000/5=200Hz
zad.5
DeltaEw=m*c*deltaT

DeltaEw-zmiana energii wewnętrznej
deltaT-zmiana temperatury (12K)

DeltaEw=m*c*deltaT=2,5kg * 4200J/kg/K * 12K=126kJ
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-12-18T22:15:00+01:00
Zad.4.

V=12m/s
r=2m

T=?

Obliczmy najpierw długość okręgu

l=2*pi*r
l=2*pi*2
l~12,57m

V=S/t
Gdzie możemy przyjąć, że długość okręgu będzie naszą drogą, a okres czasem, co zapiszemy w postaci:
V=l/T
T=l/V [s]
T~12,57/12
T~1s

Zad.6.

[delta]t=2K
Cw=4200J/(kg*K)
Q=8,4kJ=8400J

m=?

Q=Cw*m*[delta]t [J]
Przekształcamy wzór, by wyliczyć masę
m=Q/(Cw*[delta]t)
m=8400/(4200*2)
m=1kg
1 5 1