Zadanie1
Wieża Eiffla znajduje się na obszarze w kształcie kwadratu o przekątnej długości 125 pierwiastek z 2 .m.Ile hektarów powierzchni ma ten obszar?Zapisz obliczenia.Wynik podaj z dokładnością do 0,01 ha.

Zadanie2
Jaką długość powinna mieć łyżeczka , aby -przy takim położeniu jak na rysunku -wystawała z kubka około 3cm.? (rysunek w załączniku nr1- kubek)

Zadanie3
Rodzina ,brała udział w akcji zalesiania terenu w okolicy Szczecina,którego kształt przedstawiono na poniższym rysunku.Oblicz ile metrów siatki należy zakupić na ogrodzenie tego terenu. (rysunek w załączniku nr 2)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T22:23:31+01:00
Zadanie1
Wieża Eiffla znajduje się na obszarze w kształcie kwadratu o przekątnej długości 125 pierwiastek z 2 .m.Ile hektarów powierzchni ma ten obszar?Zapisz obliczenia.Wynik podaj z dokładnością do 0,01 ha.

przekątna = a pierwiastek z 2
a=125m

P=125^2=15625 m^2
1 ha = 10000 m^2
15625:10000=1,5625 ha ~ 1,6 ha

Zadanie2
Jaką długość powinna mieć łyżeczka , aby -przy takim położeniu jak na rysunku -wystawała z kubka około 3cm.?

8^2 + 6^2 = x^2
x= pierwiastek z (64+36)
x= pierwiastek ze 100
x= 10cm tyle łyżeczki będzie w kubku

ale ma wystawać jeszcze 3cm, więc 100+3=103cm

Zadanie3
Rodzina ,brała udział w akcji zalesiania terenu w okolicy Szczecina,którego kształt przedstawiono na poniższym rysunku.Oblicz ile metrów siatki należy zakupić na ogrodzenie tego terenu.

Ob=3*40cm + 30cm + x

x^2=40^2 + 30^2
x^2 = 1600 + 900
x^2 = 2500
x= pierwiastek z 2500
x= 50 cm

Ob=3*40+30+50
Ob=120+80
Ob=200cm
1 5 1
2009-12-18T22:24:29+01:00