Zad1
3,5x 2/5 +7/25=

zad2
sprowadź do jak najprostszej postaci wyrażenie i opuść jego wartość bezwzględną
|4 przez pierwiastek z 5 -3 i całość +5|

zad3
rozwiąż równania kwadratowe
3x kw+2x-3=0

zad 4 najważniejsze
zaznacz na osi liczbowej zbiory:
A={x:Ix-1I _< 5 i x E R}
B={x:(x+4)(x-6) _> 0 i x E R}
a następnie wyznacz

A u B
i A u z góry nogami B

wrazie czego dodaje załącznik z ładnie napisanymi przykładami z góry dziękuje najbardziej zalezy mi na zad 4 i 2:)

2

Odpowiedzi

2009-12-18T21:49:16+01:00
1) 35/10*2/5+7/25*1/7 = 70/50+1/25 = 1,4+ 4/100 = 1.44

2)

4/(p.5-3) * (p.5+3)/(p.5+3) = 4p.5 + 12/5-9 = -p.5-3

|(-p.5-3) + 5| = |(-2,23-3) + 5| = oszacowując wartość -p.5-3, wartość całej wartości bezwzględnej jest ujemna, więc opuszczamy wartość bezwzględną ze zmienionym znakiem =
p.3 +3-5 = (p.3) -2 =

-(p.5) = ~~-2,23

4)
A={x:Ix-1I _< 5 i x E R}
B={x:(x+4)(x-6) _> 0 i x E R}

A=|x-1|_<5
B=x^2-2x-24>_0

Nie miałem równań kwadratowych jeszcze : /

ale punkt A ci zaznacze:

-------------(-4)============0====1================6---------->x
i kółka na -4 i 6 zamalowane
xe<-4,6>

AUB - suma czyli A+B
A^B - iloczyn czyli część wspólna tych dwóch zbiorówSorry, ale I klasa liceum nie miała jeszcze równań kwadratowych : p2009-12-18T21:49:30+01:00
Zad1
3,5x 2/5 +7/25:7=35/10*2/5+7/25*1/7=35/25+1/25=36/25=1 i 11/25

zad2
sprowadź do jak najprostszej postaci wyrażenie i opuść jego wartość bezwzględną
|4 przez pierwiastek z 5 -3 i całość +5|
4przez pierwiasteek z 5-3 i +5
zad3
rozwiąż równania kwadratowe
3x kw+2x-3=0
delta=4+36=40
pierw z delty=2 pier z 10
x1=(-1-pier z10):3
x2=(-1+pier z10):3
zad 4 najważniejsze
zaznacz na osi liczbowej zbiory:
A={x:Ix-1I _< 5 i x E R}
x-1_<5 i x-1_>-5
x_<6 i x_>-4
xnalezy<-4,6>
B={x:(x+4)(x-6) _> 0 i x E R}
x=-4 v x=6
x nalezy (-niesk,-4> u <6,niesk)
a następnie wyznacz

A u B=R
AnB={-4,6}