Odpowiedzi

2009-12-18T21:40:42+01:00
Muzeum- w starożytnej Grecji była to świątynia poświęcona muzom (boginiom sztuki)

Akademia- szkoła założona przez Platona w IV w. p.n.e. następnie wymyślano nazwy różnych akademii, wyższych szkół...

Olimpiada- było to określenie igrzysk olimpijskich jak i również jest to okres 4 lat w kalendarzu starogreckim. Dziś są to zawody lub konkursy również w dziedzinach naukowych.

Liceum- (grec. lykeion) szkoła filozoficzna założona przez Arystotelesa. Dziś, szkoła ponadgimnazjalna.

Gimnazjum- W starożytne Grecji było to miejsce poświęcane gimnastyce, następnie rozmową i spotkaniom towarzyskim, a dziś jest to szkoła
12 4 12
2009-12-18T21:41:46+01:00

Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.
# Akademia – szkoła założona przez Platona w IV w. p.n.e., w jej duchu w nowożytności kontynuowano szkoły:

* Akademia Florencka
* Akademia Rzymska Platońska
* Akademia Bessariona

# Liceum – szkoła założona przez Arystotelesa
W starożytnej Grecji gimnazjon był to najczęściej rodzaj parku wraz z budynkiem, przeznaczony do uprawiania ćwiczeń fizycznych. Później miejsce to coraz częściej stawało się miejscem spotkań towarzyskich i dysput, by w następnym okresie stać się publiczną szkołą średnią. Od czasów Nerona instytucja tego rodzaju funkcjonowała także w Rzymie starożytnym.

Współcześnie (od czasów Odrodzenia) gimnazja to różnego typu szkoły średnie, ogólnokształcące i zawodowe, między innymi w Austrii, Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, a w Polsce po reformie w latach trzydziestych XX wieku do roku 1948 i od 1999 obok szkoły podstawowej i szkoły ponadgimnazjalnej znaczący etap w procesie kształcenia.
6 3 6
2009-12-18T21:45:59+01:00
Olimpiada kiedyś to okres 4 lat między igrzyskami, teraz są to same igrzyska
muzeum w starożytnej Grecji było to miejsce poświęcone muzom, teraz niekoniecznie tak jest
Akademia kiedys to była założona przez platona, dzis to szkoła wyzsza.
Liceum kiedyś szkoła filozoficzna, dziś jest to szkoła ponadgimnazjalna
Gimnazjum Kiedyś to miejsce gdzie się ćwiczyło sprawność fizyczną, dziś jest to szkoła...
4 2 4