)Porownaj w tabeli wlasciwosci i funkcje elementowmorfotycznych krwi
Porownywana cecha_____/_____leukocyty___/___erytrocyty__/__trombocyty
1-miejsce powstania_____/________...______/______..._____/_____...____ _
2-ilosc w mm3 krwi______/________...______/______..._____/_____..._____
3-obesnosc i ksztalt jadra_/
komrokowego__________/________...______/______..._____/_ ____..._____
4-Ziarnistosc cytoplazmy_/________...______/______..._____/_____..._____ 5-funkcje______________/________...______/______..._____ /_____..._____

3

Odpowiedzi

2009-12-18T22:28:53+01:00
Leukocyty-1.miejsce powstania: Duże zapasy ich są stale gromadzone w szpiku kostnym, śledzionie i węzłach chłonnych,
2.1 mm³ krwi powinien zawierać około 4000-11000 leukocytów
3.w ich komórkach występuje jądro (mają swój własny metabolizm i możliwość podziału).
4.Krwinki białe dzielą się pod względem wyglądu i budowy na
kilka rodzajów: granulocyty, limfocyty i monocyty. Największą grupę
stanowią granulocyty. Ich nazwa pochodzi od zawartości licznych
ziarnistości w cytoplazmie.
5.Leukocyty są podstawowym elementem układu odpornościowego.

erytrocyty- 1.miejsce powstania: szpik kostny
2.u mężczyzn liczba krwinek czerwonych w 1 mm³ krwi wynosi
około 5,4 mln, a u kobiet około 4,8 mln.
3.Erytrocyty przed wydostaniem się do krwi tracą jądro.
4.erytrocyty posiadaja ziarnistość w cytoplazmie.
5.Erytrocyty transportują głównie tlen, który zabierają z płuc i przenoszą do narządów ciała, ale także dwutlenek węgla, który transportowany jest z komórek do płuc głównie w osoczu krwi

trombocyty- 1.miejsce powstania:Krwinki te gromadzą się w miejscach uszkodzeń naczyń, gdzie "przyczepiają" się do uszkodzonej ściany naczyniowej, a następnie uwalniają serotoninę.
2.1 mm3 krwi powinien zawierać około 300 000 płytek.
3.brak jądra komórkowego.
4.Zawierają szereg ziarnistości odpowiedzialnych za proces inicjacji krzepnięcia,i skurczu naczyń krwionośnych
5.Biorą udział w procesie krzepnięcia krwi.
5 5 5
2009-12-18T22:41:58+01:00
Porownywana cecha/leukocyty/erytrocyty/trombocyty
1-miejsce powstania/szpik kostny, śledzona/szpik kostny/szpik kostny
2-ilosc w mm3 krwi/3000-11000_/4,5000-6000/150000-600000
3-obesnosc i ksztalt jadra komrokowego/srednica10-15um,małe/dwuwklęsły księżyc/małe owalne,przypominają wrzeciono
4-Ziarnistosc cytoplazmy_/barwią się niewyraźnie/hemoglobina/otoczone plazmą
5-funkcje_/wytwarzają przeciwciała, rozkład składników korpuskularnych np. bakterie, tkanki/transport tlenu, redukcja wartości pH krwi /płytkowe czynniki krzepnięcia krwi
2 5 2
  • mech
  • Początkujący
2009-12-18T22:52:25+01:00
)Porownaj w tabeli wlasciwosci i funkcje elementowmorfotycznych krwi
Porownywana cecha_____/_____leukocyty___/___erytrocyty__/__trombocyty
1-miejsce powstania_____/szpik kostny/ u dzieci do ok. 3rż w śledzionie, potem szpik kostny /szpik kostny
2-ilosc w mm3 krwi______/4-11tys. / mężczyźni ok. 5,4mln, kobiety ok. 4,8mln/ok. 300tys.
3-obesnosc i ksztalt jadra_/
komrokowego__________/obecne, kształt zależy od dojrzałości komórki - początkowo podkowiasty, pałeczkowaty, potem wielopłatowe (segmentowane)/przed przejściem do krwi traci jądro komórkowe/brak.
4-Ziarnistosc cytoplazmy_/obecne, liczne w granulocytach, nieobecne w agranulocytach/obecne/obecne 5-funkcje______________/funkcje odpornościowe (fagocytoza, produkcja przeciwciał)/transport tlenu i dwutlenku węgla / hamowanie krwawienia.
2 4 2