Zadanie 1
Do budowy akwarium użyto dwóch szyb o wymiarach 40 cm x 60 cm, dwóch szyb o wymiarach 20 cm x 40 cm i jednej o wymiarach 20 cm x 60 cm.
a) Oblicz pojemność akwarium.
b) Oblicz koszt akwarium, jeżeli 1m2 szkła kosztuje 12 zł, klej potrzebny do sklejenia szyb kosztuje 4 zł, a robocizna stanowi połowę wartości materiałów.

Zadanie 2
Tlen stanowi 0,21 objętości powietrza, a dorosły człowiek przy spokojnym oddychaniu, zużywa około 0,4 litra tlenu w czasie 1 minuty. Pokój ma wymiary 2,2m x 3,2m x 2,6m. Oblicz na jak długo starczyłoby tlenu do oddychania jednej dorosłej osobie, gdyby w pokoju nie następowała wymiana powietrza.

Zadanie 3
Dostępne w handlu worki na śmieci mają pojemności: 20 l, 25 l, 30 l, 35 l, 60 l, 120 l. Szkoła zakupiła dwa rodzaje koszy na śmieci: w kształcie graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy 12 cm i wysokości 0,5 m oraz prostopadłościenne o wymiarach 25 cm, 25cm i 0,5 m. Oblicz, które worki należy kupić dla każdego rodzajów koszy, jeśli pojemność worka powinna być trochę większą od pojemności kosza.

Zadanie 4
Basen w kształcie kwadratu o boku 3,5 m napełniono wodą o wysokości 40 cm. Oblicz koszt użytej do tego celu wody,jeżeli 1m3 wody kosztuje 2,80 zł. Oszacuj, ile trzeba będzie zapłacić za wodę po 10 wakacyjnych tygodniach, jeżeli będzie ona wymieniana raz w tygodniu.

1

Odpowiedzi

2009-12-18T22:22:39+01:00
40 cm x 60 cm=2400 cm2(m2)=2400x0,01x0,01=0,24 m2
0,24m2x2=0,48m2
20 cm x 40 cm=800cm2(m2)=800x0,01x0,01=0,08m2
0,08m2x2=0,16m2
20 cm x 60 cm=1200cm2(m2)=1200x0,01x0,01=0,12m2
0,48m2+0,16m2+0,12m2=0,76m2
a)20x60x40(cm)=48000cm3(m3)=48000x0,01x0,01x0,01=0,048m3
b)0,76m2x12zł=9,12 zł
2 2 2