Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T22:42:35+01:00
Zanieczyszczenia powietrza .
Są Głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska . Najbardziej zanieczyszzają atmosferę : dwutlenek węgla , dwutlenek siarki , tlenki azotu oraz pyły .
Żródłami zanieczyszczeń powietrza są :
- źródła naturalne tzn.
=wulkany
=pożary lasów , sawann i stepów
=bagna
=gleby i skały ulegające erozji , burze piaskowe
=tereny zielone, z których pochodzą pyłki roślin .
-źródła powstające w wyniku działalności człowieka
=energetyczne - spalanie paliw
=przemysłowe-procesy technologiczne w zakłaach chemicznych , rafineriach , hutach , kopalniach , cementowniach
=komunikacyjne - głównie transport samochodowy , kołowy lotniczy , wodny
=komunalne - gospodarstwa domowe , gromadzenie i utylizacja odpadów i ścieków .


W Polsce zanieczyszczenia powietrza wystepują na ok.20 % obszarach kraju .
Największy stopień zanieczyszczeń powietrza jest na obszarach województwa śląskiego . Stanowi ok. 20-25% całkowitej krajowej emisji dwutlenku siarki , tlenków azotu , pyłów .


Zjawiska wpływajace na stan powietrza :
-smog - utrzymuje się nad terenami wielkich miasst i okręgów przemysłowych , zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego .
- dziura ozonowa- zjawisko spadku stężenia ozonu (O3) w stratosferze atmosfery zmiemskiej . Wystepuje głównie w obszarach podbiegunowych.
- efekt cieplarny - zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnościa gazów cieplarnych w atmosferze.Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia .


Choroby człowieka wywoływane prze zanieczyszczenia powietrza :
-choroby ukłądu oddechowego , zapalenie błony śluzowej,jamy nosowej,gardła , oskrzeli,nowotwory płuc.
-zaburzenia centralnego ukłądu nerwowego :bezsennosć , bóle głowy,złe samopoczucie .
-choroby oczu,zapalenie spojówek oka
-reakcje alergiczne ustroju .
-zaburzenia w układzie krążenia , choroby serca .
11 3 11
Zanieczyszczenia powietrza to substancje znajdujące się w powietrzu i zmieniające jego skład.Są one wynikiem procesów naturalnych lub działalności człowieka.

Źródła zanieczyszczeń powietrza

-wybuchy wulkanów

zakłady przemysłowe

-elektrownie i elektrociepłownie

-środki transportowe

-kotłownie mmiejskie oraz przydomowe

-rolnictwo

-hodowla zwierząt

-gazy rozprężające w aerozolach

-dym tytoniowySkutki zanieczyszczeń powietrza-Smog-tworzą do tlenki siarki,węgla , azotu i inn