Odpowiedzi

2009-12-19T02:18:34+01:00
Otrzymywanie Pb, z rudy PbO2: reakcja redukcji np. H, C lub CO:
PbO2+C=Pb+CO2,
metoda elektrolityczna:PbCl4,
równanie dysocjacji jonowej:
PbCl4=Pb(+4)+4Cl(-1),
reakcja elektrodowa:katoda(-),
Pb(4+)+4elektrony=Pb(0), na katodzie, wydziela się metaliczny Pb:
zbigniew63
3 4 3