Gospodarstwo domowe zużywa średnio około 40m sześciennych gazu ziemnego miesięcznie. Oblicz ile
a)gazu ziemnego i metanu zużywa 200 gospodarstw miesięcznie i rocznie(przyjmij zawartość procentową metanu w gazie ziemnym 90%)
b)metrów sześciennych tlenku węgla (IV) wyemitowano do atmosfery w ciągu miesiąca podczas bezpiecznego spalania metanu

1

Odpowiedzi

2009-12-19T00:59:42+01:00
A)
40 m3 * 200= 8 000m3 gazu ziemnego miesięcznie

8 000m3--->100%
xm3 --->90%
xm3=7 200m3 metanu w ciągu miesiąca

b) spalanie metanu

masa CH4= 16g
masa CO2= 44g

CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O
7 200m3 xm3
16g 44g

xm3=19 800m3
64 2 64