2. Określ właściwości pierwiastka na podstawie układu okresowego oraz oblicz procentowy skład izotopu antymonu wiedząc, że jest mieszaniną izotopów o liczbach masowych 121 i 123 ba jego masa atomowa wynosi 121,9u oraz określ:
a) liczbę elektronów protonów neutronów, nukleonów.
b)konfiguracja elektronową – zapis symboliczny i graficzny.
c)liczba elektronów na powłokach głównych model atomu
d) numer grupy i okresu wyjaśnij
e) wzory sumaryczne i strukturalna tlenków i wodorków i nazwy.
3. Zidentyfikuj pierwiastek którego masa atomowa wynosi 3,818*10-23g. Podaj nazwę pierwiastka.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T01:11:00+01:00
Właściwości atomu danego pierwiastka określamy na podstawie jego konfiguracji elektronowej tzn.(rozmieszczenia elektronów na powłokach elektronowych):
antymon, symbol Sb:
Konfiguracja elektronowa:
51Sb-K2L8M18N18O5, 5 elektronów walencyjnych, grupa 15(V), 5 powłok elektronowych: okres 5: do uzyskania trwałej konfiguracji elektronowej oktetu, potrzeba jemu 3 elektronów.W celu osiągnięcia tej konfiguracji, będzie on dążył do przyłączenia 3 elektronów, a więc stopień jego utlenienia(wartościowość elektrochemiczna, będzie wynosić (-3), zachowuje się on w tej sytuacji jako niemetal, chociaż to nie jest ostateczne stwierdzenie.Oddając 5 elektronów(z bólem), przyjmuje stopień utlenienia(+5), zachowuje się wówczas jak metal. Te chwiejne tendencje atomu Sb, sprawiają, że właściwości jego można określić jako amfoteryczne, a właściwie związki jakie tworzy , mają własności amfoteryczne.
Obliczamy zawartość % izotopów:Sb(121) i Sb(123),wzór
121,9=[121x +123(100-x)/100%, po rozwiązaniu, chyba potrafisz,o
trrymujemy:x=55% izotopu(121) i 45% izotopu (123).
a)liczba protonów 51,liczba elektronów 51, liczba nukleonów(protonów i neutronów w jądrze 121 lub 123.Liczba neutronów:odpowiednio-70 i 72.
b)c)d), wyjaśniłem wcześniej.
e)Wzory sumaryczne tlenków:Sb2O3 i rzadko spotykany Sb2O5.
Wzory strukturalne, sorki, wiem, ale nie umiem narysować.
zad3
Błąd w treści:podana masa to masa atomu, a nie masa atomowa'
Wykonaj działanie:3,818 x10(-23)/0,166 x10(-23)=23[u],jest to masa atomowa sodu Na.Wyczerpałeś mnie:zbigniew63
1 5 1