Odpowiedzi

2009-12-19T00:01:42+01:00
Wykresik sobie narysuj
Własności:
a. Dziedzina funckji caly zbior liczb rzeczywistych
b wartosci funkcji caly zbior liczb rzeczywistych
c. miejsce zerowe funkcji dla x=1
d. funkcja jest roznowartosciowa
e. funkcja jest malejąca (od - nieskonczonowsic do + nieskonczonosci)
f. funkcja nie jest parzysta i nie jest nieparzysta
g. funkcja nie jest okresowa

2. p= -b/2a p=2,5 q= -b^2-4ac/4a q= -12,25

postać kanoniczna f(x)=(x-2,5)^2-12,25

postać iloczynowa:
x1=7,5 x2=-1
f(x)=(x-7,5)(x+1)
2009-12-19T00:17:05+01:00
Y=x ²-5x+6

postać kanoniczna
y=a(x-p)²+q

a=1
b=-5
c=6
liczę deltę
Δ=b²-4ac=25-24=1

p=-b/2a
p=5/2
q=-Δ/4a
q=-1/4
y=(x-5/2)²-1/4

postać iloczynowa
Δ>0
to y=a(x-x1)(x-x2)
Δ=b²-4ac=25-24=1
x1=-b-√Δ/2a
x1=5-1/2
x1=2

x2=-b+√Δ/2a
x2=5+1/2
x2=3

y=(x-2)(x-3)