Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T00:04:00+01:00
Mszaki należą do najprostszych roślin lądowych. Nie mają wyodrębnionych, wyspecjalizowanych tkanek oraz korzeni. Odgrywają ogromną w poszyciu lasów, gromadząc wodę, tworzą też specyficzne zbiorowiska roślinne- torfowiska.

Mszaki są roślinami zarodnikowymi z regularną przemianą pokoleń. Dominuje gametofit (pokolenie płciowe) – na nim tworzą się rodnie i plemnie. Po zapłodnieniu powstaje zygota, z której rozwija się złączony na stałe i uzależniony od gametofitu sporofit. Sporofit składa się ze stopy wrastającej w gametofit, zarodni i (w przypadku mchów właściwych) ze szczecinki. Kształt i rozmiary puszki zarodnionośnej mchu bywają często cechą systematyczną i są wykorzystywane przy oznaczaniu gatunków. W zarodni w trakcie dojrzewania zachodzi podział redukcyjny, w wyniku czego tworzą się haploidalne (tzn. z pojedynczym garniturem chromosomów) zarodniki. Te zaś kiełkują w nitkowaty lub blaszkowaty splątek, z którego wyrasta właściwy gametofit.
1 5 1