Krzesełka karuzeli znajduję się w odległości 6 metrów od osi obrotu. Czas trwania jednego obrotu wynosi 6 sekund. Jaka jest częstotliwość obrotu karuzeli? Z jaką prędkością poruszają się krzesełka karuzeli? Z jaką prędkością kątową poruszają się krzesełka karuzeli

2

Odpowiedzi

2009-12-19T00:10:28+01:00
R = 6 m
T = 6 s
f = 1/T = 1/6 Hz
omega = 2*pi/T = 2*pi/6 = pi/3 radiana/s
v = omega * r = pi/3 * 6 = 2*pi m/s
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T00:14:01+01:00
Dane:
r - promień
T- okres
szukane:
f=? częstotliwość
V=? prędkość liniowa
ω=? prędkość kątowa

rozwiązanie:

f=1/T [1/s]

V=2πr/T [m/s]

ω=2π/T [1/s]