Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T00:37:47+01:00
2000 x 0.06 = 120
2000 + 120 = 2120 - pieniądze po 1 roku

2120 x 0.06 = 127.2
2120 + 127.2 = 2247.2 - pieniądze po 2 roku

2247.2 x 0.06 = 134.82 -
2247.2 + 134.82 = 2382.02 - pieniądze po 3 roku

2382.02 x 0.06 = 142.92
2382.02 + 142.92 = 2524.94 - pieniądze po 4 roku

2524.92 x 0.06 = 151.50
2524.92 + 151.50 = 2676.42

Odpowiedź. Po upływie 5 lat stan konta właściciela będzie wynosił 2676.42 zł.
2009-12-19T00:39:31+01:00
Stan konta będzie wynosił 26764,512
2009-12-19T00:43:50+01:00
I rok
20000zł -->100%
xzł---> 6%

Xzł= 1200zł

20000+1200=21200 zł

II rok
21200zł-->100%
xzł--->6%

xzł=1272zł

21200+1272zł= 22472zł

III rok
22472-->100%
xzł---> 6%

xzł=1348,32zł

22472zł + 1348.32zł=23820, 32zł

IV rok
23820, 32zł--> 100%
xzł--106%

xzł=25249,2

V rok
25249,2-->100%
xzł-->106%

xzł=26764,15 zł