Kula o masie 160g została rzucona pionowo w górę z prędkościa początkową 72 km/h.Oblicz maksymalne wzniesienie.Po jakim czasie kula spadnie ponownie na ziemię. Oblicz energię kinetyczną w momencie gdy kula znajdowała się w połowie maksymalnego wzniesienia.

1

Odpowiedzi

2009-12-19T02:34:49+01:00
Rzut pionowy,czy swobodny spadek nie zależą od masy ciała,
Dane:
m=160[g]=0,16[kg],
V=72[km/h]/3,6=20[m/s],
g=10[m/s2]'
wzór:
h=V2/2g, jednostka [h]=[(m2/s2)/(m/s2)]=[m],
obliczenia:
h=20do2/2x10=400/20=20[m]'
czas t swobodnego spadku=pierwiastek z (2h/g)=pierwiastek z (40/10)=pierwiastek z 4=2[s],
energia kinetyczna Ek=(mV2)/2, w połowie wysokości, Ek=Ep, gdzie Ep-energia potencjalna.
Ep=mgh, przyjmujemy h=10[m],podstaw do wzoru,m=0,16[kg],g=10[m/s2], h=10[m], otrzymasz wynik w dżulach[J]. zmęczony zbigniew63