Mam do obliczenia trzy zadania. Bardzo bym prosił o pomoc w obliczeniu.

Zad 1.
Oblicz pole powierzchni i objętość globu ziemskiego, wiedząc, że równik ma długość 40000 km.

Zad 2.
Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, którego krawędź podstawy ma długość 2cm, a ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni.

Zad 3.
Narysuj siatkę czworościanu foremnego i sześcianu o krawędzi 4cm. Oblicz ich pole i objętość.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T11:21:39+01:00
Zad.1

P=4πR²
P=4*π*1 600 000 000= 6 400 000 000 π km²

V=4/3πR³
V=4/3*π* 64 000 000 000 000=
=85 333 333 100 000π km³

zad.2
a=2cm
Pc=a²√3
Pc=4√3 cm²

V=(a³√2)/12
V=(8√2)/12= (2√2)/3 cm³

zad.3
czworościan foremny:
siatka wygląda jak krzyż zbudowany z 6 kwadratów o krawędzi równej: 4cm

P=6a²
V=a³

P= 6*16=96 cm²
V=64 cm³

siatka czworościanu foremnego:
jest to jeden duży trójkąt podzielny przez 4 równe trójkąty równoboczne o krawędzi 4 cm.

Pc=a²√3
Pc=16√3 cm²

V=(a³√2)/12
V=(64√2)/12= (16√2)/3 cm³

2 5 2