1W trojkąt rozwartokątny dwa kąty mają miary 30 i 135. oblicz obwod tego trojkata wiedząc że najdłuższy bok ma długość 18cm. jak to rozwiązać

2. oblicz obwód trójkata foremnego, wiedząc że pole koła wpisanego w ten trójkąt jesst rowne 12 pi cm kadratowego.

3 w sześciakat foremny odległośc między dwoma przeciwległymi bokami jest rowne 12 cm. oblicz pole tego sześciokąta.

4.czy monetą o nominale 5zł, o średnicy 2.4 cm mozna zasłonić czworokat foremny którego bok ma długośc 16mm?

5. odkryj regułę według której powstały: tzrecia, czwarta, piąta i szósta liczba w ciągu licz : 2 , 3 , 5, 8, 13, 21,
Przyjmując że a=2, b=3 oraz posługując się odkrytą reguła zapisz za pomoca liczb ai b tzrecia, czwarta, piątą, i szóstą liczbę w ciągu. jaka bedzie liczba siódma?.

PROSZE POMÓŻCIE MI Z TYMI ZADANIAMI!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T10:23:06+01:00
1. nie wiem, ale trzeba tu skorzystać z zalezności między bokami w trójkącie sin i cos ...

2.a- bok trojkąta
h - wysokość
O=?
P=12pi
r=pierwiastek z (P/pi)= 2 pierwiastek z 3 cm
h= 3*r=6 pierwiastek z 3 cm
a = 2h pierwiastek z 3 / 3 =12cm

O= 3a = 36cm kwadratowych


3.Pt - pole trójkąta
sześciokąt foremny można podzielić na 6 trójkątów równobocznych.
gdy zrobi się rysunek widac że 12= 2 wysokości trójkąta więc
h=6 cm
a=2h pierwiastek z 3/3 = 4 pierwiastek z 3
P=6*Pt = 6*ah/2 = 72 pierwiastek z 3

4. a= 16mm=1,6cm
r=2,4/2 = 1,2cm
d- przekątna kwadratu

Jeśli d/2 > r to nie można zasłonić

d= a pierwiastek z 2
d= 1,6pierwiastek z 2
d/2= 0,8 pierwiastek z 2 cm="około"= 1,12 cm

1,12 < 1,2 czyli można monetą zasłonić kwadrat


5. 2;3;5;8;13;21;...
suma dwoch liczb z kolei to liczba następna np 2+3=5 8+13=21
7. liczba to 13+21=34
a=2
b=3 tu wystarczy podstawiać...
5= a+b
8= b+a+b= a+2b
13=a+b+a+2b= 2a+3b
21=a+2b+2a+3b= 3a+5b
34= 2a+3b+3a+5b= 5a+8b